Naše služby

Výběr a správa dodavatelů

Náš profesionální tým nakupčích pravidelně vybírá ty nejkvalitnější dodavatele a zároveň tlačí na tu nejpříznivější cenu, která se nakonec promítne i v ceně nabízené našemu odběrateli. Důraz je také kladen na jakost samotného dodávaného zboží. Dodavatelé jsou neustále sledováni a hodnoceni na pravidelné bázi, také provádíme jejich benchmark. Konsolidujeme tedy ty nejlepší nabídky našich dodavatelů, čímž má zákazník usnadněnou správu velkého množství dodavatelů režijního materiálu.

Jednoduché objednávání

Díky přehlednému e-shopu mohou vybraní zaměstnanci zákazníka objednávat potřebné zboží, čímž dochází ke sjednocení objednávacího workflow režijního materiálu. Samozřejmostí je také kontrola plnění rozpočtu, který je danému zaměstnanci přiřazen, nebo nastavení mezischválení objednávky odpovědnou osobou. Kromě standardních položek nabízených prostřednictvím e-shopu je také možné objednání položek nestandardních.

Spolehlivost dodání

Objednané položky standardně dodáváme přímo ke stolu zaměstnance, který objednávku uskutečnil. Tato služba znamená pro zaměstnance pohodlné a bezstarostné převzetí dodávky. Kontrola zboží také probíhá již v našem skladu, čímž je zajištěna jeho jakost při dodání a pokles reklamací. Jsme zároveň schopni umístit náš provozní sklad v prostorách zákazníka či v jejich těsné blízkosti a nastavit spolupráci na úrovni konsignace. Máme zkušenosti s JIT i Kanban dodávkami.

Flexibilita portfolia nabízeného zboží

Naše portfolio nabízeného zboží pravidelně aktualizujeme na základě zákaznických požadavků. Se zákazníky diskutujeme nabízené zboží a doporučíme takové, které náš zákazník potřebuje. Nabídka je pro každého zákazníka individualizována, zaměstnanci tak mohou v e-shopu vybírat přesně to zboží, které příslušné oddělení nebo daná společnost opravdu potřebuje.

Aktuálně nabízíme zejména zboží režijního charakteru, jedná se tedy o kancelářské potřeby, nářadí, ochranné pracovní pomůcky, náhradní díly apod. Jsme schopni však zajistit také dodávky legislativně citlivého zboží (např. chemické látky) a zaštítit také veškerou související administrativu vyžadovanou zákony. Dle přání zákazníka rádi katalog nabízeného zboží dále rozšíříme k jeho spokojenosti, flexibilně se tak přizpůsobíme měnícím se požadavkům.

Pravidelný reporting dodávek a fakturace

Díky pravidelným reportům má nákupní oddělení přehled o realizovaných dodávkách a průběžném čerpání nákladů. Sumární faktura od jednoho dodavatele s možností exportu do SAP znamená významné zjednodušení účtování nákladů. Faktura také obsahuje příznaky pro možnost přímého zaúčtování na jednotlivá nákladová střediska či zakázky.

Integrace do procesů zákazníka

Plně se integrujeme do procesů zákazníka, jeho ERP  a workflow, provádíme optimalizace nákladů. Každý zákazník je jiný, proto nabízíme služby na míru. Zvyšujeme transparentnost procesů díky jednotnému toku materiálu včetně segmentace specifického materiálu (chemické látky či elektrozařízení), materiál vstupuje do podniku společně s informacemi, není je nutno složitě shánět později.

 

English