NABÍZÍME VÁM

Nabízíme svým zákazníkům pomoc v oblasti nákupu. Specializujeme se zejména na outsourcing zásobování režijním materiálem, který se vyznačuje vysokými transakčními náklady. Díky našim dlouholetým zkušenostem v oboru se nám daří poskytovat klientům kvalitní služby s přidanou hodnotou a tím posilujeme naše vzájemné vztahy.

Záleží nám na kvalitě poskytovaných služeb i komunikace, jsme certifikováni v rámci ISO 9001 a ISO 14001. Díky naší spolehlivosti náš často odběratelé žádají o rozšíření portfolia nabízených služeb. Zároveň se snažíme být co nejšetrnější k životnímu prostředí a striktně dodržujeme naši environmentální politiku.

 

Optimalizace nákladů – jak to dokážeme?

Princip outsourcingu je založen na najmutí externího poskytovatele na řešení interních záležitostí, typicky jsou tímto způsobem vytěsňovány aktivity, které nepatří k hlavním aktivitám firmy. Tím je také nákup režijního materiálu, který často zbytečně zatěžuje nákupní oddělení, to se tedy nemůže následně plně soustředit na oblasti nákupu strategického charakteru. Vinekon nabízí zastřešení veškerých nákupních aktivit výběrem dodavatelů počínaje a reportingem realizovaných dodávek konče, jedná se tedy o komplexní službu. Díky velkým objemům u našich dodavatelů jsme schopni svým zákazníkům nabídnout příznivé ceny. Nabízíme také standardizaci souvisejících procesů a tím zjednodušení veškeré související agendy a to v oddělení nákupu, financí, účtárny, ale i v provozních útvarech.

Export dat

Plně se integrujeme do procesů zákazníka, jeho ERP a workflow, provádíme optimalizace nákladů. Každý zákazník je jiný, proto nabízíme služby na míru. Zvyšujeme transparentnost procesů díky jednotnému toku materiálu včetně segmentace specifického materiálu (chemické látky či elektrozařízení), materiál vstupuje do podniku společně s informacemi, není je nutno složitě shánět později.

Dodání

Objednané položky standardně dodáváme přímo ke stolu zaměstnance, který objednávku uskutečnil. Tato služba znamená pro zaměstnance pohodlné a bezstarostné převzetí dodávky. Kontrola zboží také probíhá již v našem skladu, čímž je zajištěna jeho jakost při dodání a pokles reklamací. Jsme zároveň schopni umístit náš provozní sklad v prostorách zákazníka či v jejich těsné blízkosti a nastavit spolupráci na úrovni konsignace. Máme zkušenosti s JIT i Kanban dodávkami.

Zjednodušení procesů

Díky přehlednému e-shopu mohou vybraní zaměstnanci zákazníka objednávat potřebné zboží, čímž dochází ke sjednocení objednávacího workflow režijního materiálu. Samozřejmostí je také kontrola plnění rozpočtu, který je danému zaměstnanci přiřazen, nebo nastavení mezischválení objednávky odpovědnou osobou. Kromě standardních položek nabízených prostřednictvím e-shopu je také možné objednání položek nestandardních.