O FIRMĚ

Nákup nepřímých materiálů bývá často komplikovanou a transakčně náročnou činností. Je s ním spojeno spoustu komplikací s řízením dodavatelům, platbami v hotovosti anebo obdobnými specifickými požadavkami obchodních partnerů. Vinekon klientům outsourcingem nákupu a zásobování usnadňuje zásobování režijními materiály, chemickými látkami, náhradními díly, ostatními pomocnými prostředky či službami tak, aby tento proces byl jednoduchý, transakčně, logisticky a finančně nenáročný. Řídíme pro ně přes 5000 dodavatelů a 40000 různých položek.

Jsme součástí skupiny 3VIN.